omega-net

За нас

За нас С професионален опит от 2002 г. фирма Омега-Нет ООД е една добре функционираща компания на европейския пазар, специализирана в проектирането и изграждането на системи за видеонаблюдение, компютърни мрежи, хардуерно и софтуерно осигуряване, предлагайки на своите клиенти и партньори високотехнологични решения и концепции.В качеството си на представител и надежден партньор на лидери в производството …

За нас Read More »

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Договор за достъп до Интернет ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ Настоящите правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет са в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120, от 25.11.2015 г., за определяне на мерки, гарантиращи достъпа до отворен интернет и се прилагат за всички …

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Read More »

Договор

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ № / 202….г. Днес, г., в гр. Велинград, между: 1. „Омега-Нет“ ООД, ЕИК: 112586957, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ 11, представлявано от управителя инж. Николай Казалиев, наричано за краткост ДОСТАВЧИК И 2 , ЕГН(ЕИК): , с адрес: , тел ,  наричан/а/ за краткост …

Договор Read More »